Prawnik. Windykacja, Doradztwo prawne, Prawo umów, Procedury i regulaminy, Prawo w biznesie, Prawo pracy, Obsługa Korporacyjna spółek, Najem i dzierżawa

Prawnik dla Twojego Biznesu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą poszukującym prawnika dla prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, możesz nam powierzyć m.in. następujące sprawy:

  • windykacja należności od polubownej do egzekucji komorniczej,
  • doradztwo jak zapewnić sobie możliwość szybszego i tańszego odzyskania zaległości w razie jej powstania w przyszłości,
  • dochodzenie pełnego odszkodowania od ubezpieczyciela a także ochrona prawna przed roszczeniami odszkodowawczymi wobec Twojej firmy,
  • tworzenie i opiniowanie zawieranych w ramach Twojego biznesu umów,
  • opracowanie wewnętrznych procedur wymaganych przez prawo oraz regulaminów,
  • pomoc w sporządzeniu uchwał zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej, zarządu,
  • dostosowanie Twojej działalności gospodarczej do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów,
  • tworzenie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, ustalanie odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • obsługa korporacyjna spółek oraz rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • najem i dzierżawa nieruchomości komercyjnych.

Prawnik. Spory sądowe, Sąd, Wartość przedmiotu sporu, Postępowanie gospodarcze, Nowe technologie, Obsługa klienta

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz pracowniczych a także w sporach z organami administracji publicznej, w tym przed sądami administracyjnymi. Stawiamy na nowe technologie w celu usprawnienia procesu obsługi spraw zachowując przy tym indywidualne podejście do każdego Klienta i osobiste zaangażowanie radcy prawnego w każdą powierzoną sprawę.

Wybierając naszą Kancelarię masz pewność, że Twoja sprawa znajdzie się w rękach radcy prawnego, którego miałeś okazję poznać osobiście. Nie zlecamy prowadzenia powierzonych nam spraw w całości innym prawnikom.

Biura Kancelarii znajdują się w Łodzi oraz w Opocznie. W tych miejscach możesz spotkać się z prawnikiem Zasięg działania Kancelarii jest większy i wykracza poza granice województwa łódzkiego.